We willen het liefst een zo gelukkig mogelijk leven leiden. Maar hoe doe je dat eigenlijk? Negatieve gebeurtenissen kun je nu eenmaal niet helemaal voorkomen en uit je leven bannen. Toch heb je meer invloed op je geluksgevoel dan je misschien denkt. Geloof jij dat je zelf controle hebt over je geluk of geloof jij dat je geluk afhankelijk is van externe factoren? Hieronder bespreken we wat geluk is en op welke manieren je meer geluk kunt ervaren.

Dit is geluk

Geluk kun je omschrijven als een gevoel of toestand van iemand met betrekking tot hoe iemand naar zijn leven kijkt. Geluksbeleving is subjectief en verschilt erg per persoon. In dit artikel hebben we het niet over plezier, dit wordt namelijk ontleend aan iets buiten jezelf. Met geluk wordt in dit artikel bedoeld het gevoel van vreugde, wat komt van binnen uit.

Meer geluk

Onderzoek1 toont aan dat 50% van je geluksgevoel afhankelijk is van je persoonlijkheid en je genen. Slechts 10% wordt verklaard door je persoonlijke situatie. Er blijft dus 40% over die je zelf bewust kunt beïnvloeden. Het is een keuze waar jij je focus op legt: op de dingen die je niet kunt veranderen of op het percentage waar je wél invloed op hebt. Omstandigheden beïnvloeden het geluksgevoel vooral op de korte termijn, maar activiteiten die je zelf onderneemt om gelukkiger te worden beïnvloeden je geluksgevoel op de lange termijn. Zo blijkt dat mensen die de loterij winnen na een jaar weer op hetzelfde geluksniveau zitten als voorheen. Dit geldt andersom ook, mensen die iets negatiefs meemaken ervaren na enige tijd weer hun oude geluksniveau zoals deze was voor de negatieve gebeurtenis.

Meer geluk op lange termijn

Natuurlijk kun je op de korte termijn plezier beleven aan bijvoorbeeld het eten van een stuk chocola of het kopen van nieuwe spullen, maar wanneer je focust op de volgende activiteiten zul je vooral meer geluk ervaren op lange termijn.

10 tips om meer geluk te ervaren

1. Omring jezelf met positieve mensen

Als je mensen om je heen hebt die je stimuleren, complimenteren en waarmee je positieve ervaringen kunt delen is de kans groter dat je zelf positiever en gelukkiger bent. Dit kan dus ook betekenen dat je meer afstand moet doen van mensen die negatieve energie kosten.

2. Wees vriendelijk

Door vriendelijk te zijn krijg je positieve reacties, stijgt je eigenwaarde en is de kans groter dat de mensen tegen wie je vriendelijk bent ook vriendelijk tegen jou zullen zijn.

Meer geluk

3. Deel goed nieuws

Bijna iedereen krijgt een positief gevoel van goed nieuws. Daarom is het belangrijk om goed nieuws te delen, zowel in privésituaties als op je werk. Hoe meer mensen het nieuws weten hoe groter het positieve effect. Daarnaast blijkt dat je positieve ervaringen die je hebt gedeeld beter onthoud dan wanneer je ze niet hebt gedeeld. Schroom dus niet en deel dat leuke nieuwtje.

4. Tel je zegeningen

Zegeningen zijn positieve kenmerken aan je huidige situatie. Wanneer je hier bewust bij stil staat heeft dit tot wel 6 maanden een positief effect op je geluksgevoel. Bedenk bijvoorbeeld elke dag wat de 3 mooiste momenten waren van de dag of schrijf ze op in een dagboek. Je leert zo je brein te focussen op de positieve dingen in je leven.

5. Toon je dankbaarheid

Dankbaarheid uiten verhoogt je geluksniveau en verminderd negatieve gevoelens. Tel je zegeningen en wees er daarna dankbaar voor. Zeg vaker oprecht dankjewel als iemand iets voor je doet. Je kunt tegenwoordig ook diverse dankbaarheidsdagboeken kopen. Of bespreek aan het einde van de dag met je partner waar je dankbaar voor bent. Dit is één van de makkelijkste en snelste manieren om je geluksgevoel per direct te verhogen. Je kunt namelijk niet dankbaar én ontevreden tegelijk zijn. Zorg ervoor dat dankbaarheid een gewoonte wordt en je geluksgevoel stijgt aanzienlijk. Let wel op dat je oprecht dankbaar bent, bij onoprechte dankbaarheid werkt het niet.

6. Vergeven

Als je iemand vergeeft, buig je boze wraakgevoelens om naar positieve gevoelens van empathie. Hierdoor stijgt je geluksgevoel en worden je persoonlijke relaties beter.

7. Stimuleer optimisme

Optimisme is het hebben van een positieve verwachting over de toekomst. Je kunt dit gevoel vergroten door je positieve verwachtingen op te schrijven, een positief resultaat te visualiseren of actief na te denken over positieve dingen die er nu zijn.

8. Genieten

Wist je dat je actief kunt genieten? Genieten is een gedachte of een gedraging die een geluksgevoel oproept, intenser maakt en vasthoudt. Dit kan zowel gaan over het verleden, het heden of de toekomst. Zo kun je een positieve herinnering ophalen om er weer van te genieten, of je kunt je actief verheugen op iets in de toekomst. Beide zorgen ervoor dat jij je nu gelukkiger gaat voelen. Mindfullness is ook een goede manier om meer te kunnen genieten in het moment.

Meer geluk

9. Persoonlijke doelen stellen en nastreven

De doelen moeten dan wel goed aansluiten bij je persoonlijke waarden. Wanneer jouw doelen goed aansluiten bij jou als persoon, zal je intrinsieke motivatie hoger zijn en zal de kans dat je de doelen behaald groter zijn. Korte termijn doelen en een planning maken helpen je bij het behalen van de doelen. De Transformatie Cursus gaat hier dieper op in, niet alleen je fysieke doel maar ook je persoonlijke waarden en korte termijn doelen worden onder de loep genomen.

10. Vergroot je weerbaarheid

Weerbaarheid is de manier waarop je met negatieve gebeurtenissen omgaat. Je bent weerbaar wanneer je negatieve gebeurtenissen meemaakt en er sterker uit komt. Je kunt je weerbaarheid vergroten door vertrouwen te hebben in de toekomst, sociale steun te zoeken en betekenis te geven aan gebeurtenissen. Een nuttig hulpmiddel is het schrijven over een negatieve gebeurtenis. Dit geeft inzicht, relativeert en helpt je bij de verwerking ervan.

Oké, we geven je nog één manier om meer geluk te ervaren

Geluk begint bij jezelf. Het is daarom belangrijk dat je lekker in je vel zit. Wil jij meer energie en geluk ervaren? Een stralendere huid hebben en van je (vage) hormonale klachten af? Dan verwelkomen wij je graag bij de Lazyfitgirl Academy! Het is een leertraject waarin je veel kennis én praktische tips krijgt waar je direct mee aan de slag kunt gaan.

Bronnen:
1Lyubomirsky, S., Sheldon, K.M. & Schkade, D. (2005). Pursuing happiness: The architecture of sustainable change. Review of general Psychology, 9,111-131.

Door psycholoog Sharon de Lange, verbonden aan de Lazyfitgirl Academy

Ook interessant: